fbpx

Rørth mølle

Rørth mølle er en hollandsk mølle fra 1850erne, ifølge BBR opført i 1856.  Møllen hørte oprindelig til en gård beliggende i Rørth by som hed Johannesminde, gården er for længst nedbrændt.

Ifølge den sidste møller på Rørth Mølle, Søren Peter Sørensen har møllen i sine første 100 år kun haft 4 ejere. Den første ejer skulle efter sigende have være en mand kaldet ”Grot-Ras”. Efter ham blev møllen overtaget af Søren Peter Sørensens bedstefar, som igen overlod den til sin søn. I 1922, 22 år gammel, overtog Søren Peter Sørensen efter sin fars død og ejeren var hans mor. Først i 1941 overtog han fuldstændig møllen og drev møllen indtil sygdom gjorde, at han indstillede driften i 1954.

I en februar storm i 1962 knækkede den ene vinge af møllen og møllen stod i en årrække med kun 3 vinger.

I juli 1969 får den nye ejer af Rørth mølle murer Erik Rasmussen tilladelse til at indrette beboelse i møllen, hvilket reddede møllen fra nedrivning, som på dette tidspunkt var i kraftig forfald. Der kunne ikke gives tilladelse til nat ophold i møllen og der blev indrettet soveværelse i det gamle maskinhus på sydsiden af møllen. Maskinhuset er ombygget og tilbygget i flere omgange, senest i 1998.

Vi overtog Rørth mølle i december 2017 og vi har brugt 1½ år på ombygning til at kunne huse vores drømme.